Programul Acasă

Program specializat de protecție și asistență pentru victimele traficului de persoane

Serviciile de protecție și asistență specializată pentru victimele traficului de persoane au caracter permanent și s-au acordat în colaborare cu instituțiile, ONG-urile și organizațiile internaționale relevante în domeniu.

Serviciile de protecție și asistență sunt abordate într-o manieră flexibilă, adaptate la nevoile beneficiarilor, metoda de lucru fiind managementul de caz, astfel încât să se concentreze asupra resurselor beneficiarilor, a motivației pentru schimbare și a inițiativelor acestora, în scopul creșterii nivelului de adaptare al persoanei la cerințele unei vieți independente.

Programul ACASĂ a inclus în 2022 următoarele proiecte:

Coordonarea victimelor în procedurile judiciare reprezintă toate măsurile, activitățile și acțiunile specifice adoptate în scopul facilitării participării victimelor în cadrul acestor proceduri, cu accent pe protejarea drepturilor fundamentale ale acestora.

Programul de coordonare a victimelor/martori în cadrul procedurilor judiciare este implementat în parteneriat cu A.N.I.T.P. ca parte integrată a susținerii demersurilor de asistare și protejare a victimelor traficului de persoane/minori și pornografiei infantile.

Concret, coordonarea victimei începe în momentul în care victima prezumată este informată în legătură cu drepturile ei , cât și conștientizată cu privire la procedurile judiciare.

Susținerea participării victimei în toate fazele procesului penal (urmărire și cercetare penală, proces și executare), cât și în obținerea de despăgubiri pentru prejudicii fizice și psihice și compensații financiare acordate în baza legii nr.211/2004 care constă în:
R

Însoțire și suport emoțional la audieri;

R

Informare permanentă;

R

Reprezentare legală prin avocați specializați;

R

Expertize psihologice clinice la solicitarea organelor de cercetare penală și a judecătorilor;

R

Cazarea în urgență și în condiții de siguranță;

R

Asigurarea transportului în siguranță;

R

Suport financiar în timpul audierilor.

În scopul susținerii dosarelor penale, coordonarea victimei poate reprezenta și asistarea legală a acestora în cauze civile conexe dosarului penal. Exemple: divorț, custodie minor, recunoaștere paternitate etc.

Alte servicii complementare coordonării în procedurile judiciare:

Cazare în locuința protejată ADPARE:

Adăpostirea femeilor victime ale traficului de persoane aflate fie în situație de tranzit în București (pentru 1-2 nopți), fie în situație de criză (pentru 1-2 săptămâni) și de lungă durata (pentru mai multe luni, în funcție de nevoile individuale).

Îmbunătățirea situației locative în familia nucleară, de origine, extinsă sau în comunitate:

Constă în asigurarea unei locuințe sigure prin îmbunătățirea situației locative: reparații, dotări cu obiecte de uz casnic și mobilier, plata utilităților, plata chiriilor în comunitate sau în căminele de școală, facultate, etc.

Suport material în situație de criză:

Constă în asigurarea de fonduri individualizate necesare acoperirii nevoilor de bază (alimente, produse igienice și de curățenie, îmbrăcăminte și încălțăminte) în perioada de intervenție în criză și/ sau în primele șase luni de la intratrea în program pentru intervențiile de lungă durata. Această activitate este susținută de serviciul de consiliere pentru dezvoltarea de abilități de management de buget individual. În completarea fondurilor gestionate de către victime și/ sau reprezentanți legali sunt distribuite donații cu bunuri materiale în funcție de nevoi.

Consiliere psihologică și psihoterapie:

Constă în asigurarea suportului emoțional permanent, consiliere psihologică individuală și de familie și psihoterapie individuală, de cuplu/familie.

Asistența medicală:

Constă în acoperirea costurilor pentru asigurare medicală, investigații și consultații medicale, cât și pentru achiziționarea tratamentelor medicale prescrise și/sau a medicației uzuale.

Asistența socială:

Constă în consiliere privind drepturile la prestații sociale, medierea relației cu reprezentanții serviciilor sociale publice, suport pentru refacerea actelor de identitate, acoperirea costurilor de: transport în siguranță, comunicare și coletărie.

Asistența educațională:

Constă în suportul emoțional și financiar pentru educație formală: medierea relației cu inspectorate școlare, școli pentru reinserție școlară, plata taxelor școlare și a mijloacelor necesare școlarizării; cât și pentru educație informală: jucării educative pentru preșcolari, meditații pentru elevi, dezvoltare de competențe (operare PC, învățare limbi străine etc), activități educative de petrecere a timpului liber.

Asistența profesională:

Constă în consiliere vocațională, suport pentru realizarea de cursuri de calificare profesională, educație privind drepturile în muncă, medierea relațiilor cu furnizorii de servicii de coaching profesional, suport emoțional în căutarea și menținerea unui loc de muncă, educație privind dezvoltarea de activități profesionale independente: producători agricoli autorizați, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, etc.