Resurse

Evaluarea serviciilor de asistență acordate victimelor traficului de persoane

Prezenta lucrare a fost realizată în cadrul Programului de protecție și asistență specializată pentru victimele traficului ACASĂ și este rezultatul unei cercetări care a avut ca principal obiectiv evaluarea serviciilor de protecție și asistență specializată furnizate victimelor traficului de persoane de către Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație (ADPARE). Scopul acestei cercetări îl reprezintă o mai bună înțelegere a impactului pe care l-au avut serviciile oferite asupra beneficiarilor, a schimbărilor produse și îmbunătățirea calității acestor servicii în viitor.

Abilitarea victimelor traficului de ființe umane pentru a face față provocărilor ridicate de pandemia COVID 19

Cele două materiale au fost realizate în cadrul proiectului Abilitarea victimelor traficului de ființe umane pentru a face față provocărilor ridicate de pandemia COVID 19, finanțat de Black Sea Trust pentru Cooperare Regională, proiect al German Marshal Fund din Statele Unite ale Americii și sunt rezultatul unei cercetări și al grupurilor de lucru realizate de către specialiști cu victime aflate în programul de protecție și asistență ADPARE. Proiectul a avut ca obiective principale evaluarea impactului și consecințele pandemiei COVID-19 asupra victimelor traficului din perspectiva unor actori instituționali și neguvernamentali și crearea unui ghid care să ofere suport specialiștilor în munca lor de zi cu zi în protejarea și asistarea victimelor traficului de persoane în timpul pandemiei.

TEMVI — Minori traficați și exploatați, între vulnerabilitate și ilegalitate

Directiva Uniunii Europene 2011/36 /UE privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor acestuia, listează în art. 2.3 principalele forme de exploatare, care reprezintă scopuri pentru traficul de ființe umane, și pentru prima dată, „exploatarea activităților infracționale”, este inclusă într-un document legislativ internațional.